Saber si mi ip está en una lista negra.

Ingresa la dirección IP a revisar:

Resultados de la búsqueda


Se consultará a los siguientes servidores de listas negras. Si aparece OK, significa que la dirección IP consultada no se encuentra listada. Si aparecen signos de exclamación significa que la dirección IP sí se encuentra listada.


0spam.fusionzero.com
dbl.0spam.org
bl.0spam.org
rbl.0spam.org
nbl.0spam.org
0spam-n.fusionzero.com
0spamurl.fusionzero.com
uribl.zeustracker.abuse.ch
ipbl.zeustracker.abuse.ch
rbl.abuse.ro
uribl.abuse.ro
(hidden)
all.s5h.net
rsbl.aupads.org
block.ascams.com
dnsbl.ascams.com
aspews.ext.sorbs.net
b.barracudacentral.org
bb.barracudacentral.org
list.bbfh.org
l1.bbfh.ext.sorbs.net
l2.bbfh.ext.sorbs.net
l3.bbfh.ext.sorbs.net
l4.bbfh.ext.sorbs.net
bl.spamcop.net
blacklist.woody.ch
netscan.rbl.blockedservers.com
rbl.blockedservers.com
spam.rbl.blockedservers.com
list.blogspambl.com
bsb.empty.us
bsb.spamlookup.net
bogons.cymru.com
black.dnsbl.brukalai.lt
light.dnsbl.brukalai.lt
blacklist.sci.kun.nl
cbl.abuseat.org
combined.abuse.ch
v4.fullbogons.cymru.com
torexit.dan.me.uk
db.wpbl.info
openproxy.bls.digibase.ca
proxyabuse.bls.digibase.ca
rbl.dns-servicios.com
dnsbl-1.uceprotect.net
dnsbl-2.uceprotect.net
dnsbl-3.uceprotect.net
dnsbl.beetjevreemd.nl
dnsbl.calivent.com.pe
dnsbl.dronebl.org
dnsbl.isx.fr
dnsbl.net.ua
dnsbl.rv-soft.info
dnsbl.sorbs.net
dnsblchile.org
vote.drbl.caravan.ru
work.drbl.caravan.ru
vote.drbl.gremlin.ru
work.drbl.gremlin.ru
bl.drmx.org
drone.abuse.ch
duinv.aupads.org
dul.dnsbl.sorbs.net
dyna.spamrats.com
rbl.efnet.org
rbl.efnetrbl.org
tor.efnet.org
rbl.fasthosts.co.uk
bl.fmb.la
communicado.fmb.la
nsbl.fmb.la
short.fmb.la
fnrbl.fast.net
forbidden.icm.edu.pl
hil.habeas.com
black.junkemailfilter.com
http.dnsbl.sorbs.net
dnsbl.cobion.com
rbl.interserver.net
rbl.iprange.net
ips.backscatterer.org
rbl.ircbl.org
ix.dnsbl.manitu.net
mail-abuse.blacklist.jippg.org
dnsbl.justspam.org
dnsbl.kempt.net
bl.konstant.no
korea.services.net
relays.bl.kundenserver.de
spamguard.leadmon.net
rbl.lugh.ch
dnsbl.madavi.de
iprbl.mailcleaner.net
niprbl.mailcleaner.net
nuribl.mailcleaner.net
uribl.mailcleaner.net
bl.mailspike.net
bl.mav.com.br
rbl.metunet.com
misc.dnsbl.sorbs.net
combined.rbl.msrbl.net
images.rbl.msrbl.net
phishing.rbl.msrbl.net
spam.rbl.msrbl.net
virus.rbl.msrbl.net
web.rbl.msrbl.net
unsure.nether.net
noptr.spamrats.com
dbl.nordspam.com
bl.nordspam.com
bl.nosolicitado.org
bl.worst.nosolicitado.org
dyn.nszones.com
sbl.nszones.com
bl.nszones.com
ubl.nszones.com
bl.octopusdns.com
orvedb.aupads.org
pbl.spamhaus.org
spam.pedantic.org
pofon.foobar.hu
uribl.pofon.foobar.hu
bl.rbl.polspam.pl
bl-h1.rbl.polspam.pl
bl-h2.rbl.polspam.pl
bl-h3.rbl.polspam.pl
bl-h4.rbl.polspam.pl
cnkr.rbl.polspam.pl
dyn.rbl.polspam.pl
lblip4.rbl.polspam.pl
rblip4.rbl.polspam.pl
rhsbl.rbl.polspam.pl
rhsbl-h.rbl.polspam.pl
proxy.bl.gweep.ca
psbl.surriel.com
rbl.rbldns.ru
rbl.schulte.org
access.redhawk.org
relays.bl.gweep.ca
relays.nether.net
abuse.rfc-clueless.org
bogusmx.rfc-clueless.org
dsn.rfc-clueless.org
elitist.rfc-clueless.org
fulldom.rfc-clueless.org
postmaster.rfc-clueless.org
mailsl.dnsbl.rjek.com
urlsl.dnsbl.rjek.com
uribl.rspamd.com
dnsbl.rymsho.ru
rhsbl.rymsho.ru
public.sarbl.org
sbl.spamhaus.org
rhsbl.scientificspam.net
bl.scientificspam.net
bl.score.senderscore.com
singular.ttk.pte.hu
smtp.dnsbl.sorbs.net
socks.dnsbl.sorbs.net
problems.dnsbl.sorbs.net
proxies.dnsbl.sorbs.net
relays.dnsbl.sorbs.net
safe.dnsbl.sorbs.net
nomail.rhsbl.sorbs.net
badconf.rhsbl.sorbs.net
zombie.dnsbl.sorbs.net
block.dnsbl.sorbs.net
escalations.dnsbl.sorbs.net
rhsbl.sorbs.net
recent.spam.dnsbl.sorbs.net
new.spam.dnsbl.sorbs.net
old.spam.dnsbl.sorbs.net
backscatter.spameatingmonkey.net
bl.spameatingmonkey.net
fresh.spameatingmonkey.net
fresh10.spameatingmonkey.net
fresh15.spameatingmonkey.net
fresh30.spameatingmonkey.net
freshzero.spameatingmonkey.net
netbl.spameatingmonkey.net
uribl.spameatingmonkey.net
urired.spameatingmonkey.net
netblockbl.spamgrouper.to
spam.abuse.ch
spam.dnsbl.anonmails.de
spam.dnsbl.sorbs.net
spam.spamrats.com
spambot.bls.digibase.ca
sbl.spamdown.org
dbl.spamhaus.org
sbl-xbl.spamhaus.org
feb.spamlab.com
rbl.spamlab.com
all.spamrats.com
auth.spamrats.com
spamrbl.imp.ch
spamsources.fabel.dk
dnsbl.spfbl.net
bl.suomispam.net
dbl.suomispam.net
gl.suomispam.net
superblock.ascams.com
multi.surbl.org
rbl.suresupport.com
dnsrbl.swinog.ch
uribl.swinog.ch
st.technovision.dk
dob.sibl.support-intelligence.net
dnsbl.tornevall.org
rbl2.triumf.ca
truncate.gbudb.net
ubl.lashback.com
ubl.unsubscore.com
dnsbl-0.uceprotect.net
black.uribl.com
grey.uribl.com
multi.uribl.com
red.uribl.com
free.v4bl.org
ip.v4bl.org
virus.rbl.jp
bad.virusfree.cz
bip.virusfree.cz
web.dnsbl.sorbs.net
uri.blacklist.woody.ch
wormrbl.imp.ch
bl.blocklist.de
xbl.spamhaus.org
z.mailspike.net
dnsbl.zapbl.net
rhsbl.zapbl.net
zen.spamhaus.org
d.bl.zenrbl.pl
ip4.bl.zenrbl.pl
Directory: lista-negra